CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Bumas

Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Thu nhập

Kinh nghiệm

Hạn nộp

Ứng tuyển

20,000,000 - 30,000,000 VND

2 năm

31/07/2024


Nhân Viên Ads

Fulltime 2

10,000,000 - 15,000,000 VND

Dưới 1 năm

01/07/2024


3,000,000 - 4,000,000 VND

Không kinh nghiệm

01/07/2024


7,000,000 - 10,000,000 VND

1 năm

01/07/2024